SODININKŲ BENDRIJOS „ŽALIEJI EŽERAI”
NARIAMS
2017 m. liepos 18 d. 19 val įvyks SB „Žalieji ežerai” narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Naujų narių priėmimas;
2. Valdybos metinė ataskaita;
3. Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;
4. Metinės bendrijos finansinės - ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
5. Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;
6. Ūkiniai klausimai:
1) Gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimas;
2) Naujo gręžinio teritorijos tvarkymas;
3) Vandens tiekimo nutraukimo bendrijai skolingiems asmenims klausimo svarstymas.
4) Kelių tvarkymo perspektyva;
5) Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų nagrinėti susirinkimo kompetencijai svarstymas.
7. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai
8. Revizijos komisijos rinkimai

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje http://zaliejiezerai.blogas.lt arba pas valdybos pirmininką (tel. 8 687 86677).
Bendrijos valdyba

Patiko (0)

Rodyk draugams